Contact|

5e Echtscheidingscongres


16 juni 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Programma

07:30 Inge Pasteels

Luxe ontbijt & Vroege Vogel Wandeling

Dit programmaonderdeel is optioneel, klik hier voor meer informatie.

09:00

Ontvangst & registratie

10:00 Lianne van Lith

Opening door de dagvoorzitter

Lianne van Lith, MfN-registermediator, familiemediator en partner/opleider Medling.

10:10 André Rouvoet

Scheiden... en de kinderen dan?

Mr. André Rouvoet, ambassadeur van het programma ‘Scheiden zonder Schade’ en voorzitter van het gelijknamige Platform

Het Programma Scheiden zonder Schade (van de ministeries van J&V en VWS, in partnerschap met de VNG) richt zich op het voorkomen van de schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders en voert de acties uit de Agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ uit. Deze acties hebben tot doel kinderen, ouders en professionals te ondersteunen bij een scheiding. André Rouvoet zal de hoofdlijnen van het programma schetsen en stilstaan bij de actuele stand van zaken in de ontwikkeling van een nieuwe scheidingsaanpak, die in nauwe samenwerking met de rechtspraak, de advocatuur, de gemeenten en tal van betrokken beroepsgroepen (hulpverlening, mediation, onderwijs) gestalte krijgt.
10:50 Deirdre Klijn

De toekomst van kinderen na (echt) scheiding: Een inleiding over (echt) scheiden en ouders en kinderen en de (toekomstige) rol van de familierechter.

Mr Deirdre Klijn, Senior Familierechter Rechtbank Noord Nederland, Auteur "Visiedocument (echt) scheiding ouders met kinderen december 2016"

Inmiddels weet iedereen dat het niet goed is voor kinderen als hun ouders, nadat zij uit elkaar zijn gegaan, maar blijven vechten met elkaar. Maar toch gebeurt dat in ongeveer 10% van de gevallen. En dat gaat om heel veel kinderen. Vele betrokken professionals hebben zich het hoofd gebroken over hoe je dat zou kunnen voorkomen. Deze presentatie geeft een inkijkje.
11:30

Pauze

Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

12:00

POWERtalks

Verbinding tussen dieren en mensen
Constanze Mager, Burgers’ Zoo
Bernadette Janssen Screening & evaluatie van hulpverlening bij complexe scheidingen
Bernadette Janssen, onderzoeker en gedragswetenschapper bij Sterk Huis en Altra onderwijs en jeugdhulp.
​ Een nieuw instrument voor praktijk en wetenschap.
Olaf Goorden Kijken door de ogen van een kind
Olaf Goorden, onderzoeker en interventieontwikkelaar
Corine de Ruiter Oplossingen voor conflictscheidingen
Prof.dr. Corine de Ruiter, Universiteit Maastricht
Oplossingen voor conflictscheidingen. Conflictscheidingen zijn geëscaleerde scheidingen, waarbij ouders blijven strijden over de opvoeding van hun gezamenlijke kinderen. Hun aantal neemt nog steeds toe, en ons systeem van familierecht en hulpverlening, maakt deze problemen eerder groter dan kleiner. In deze talk leg ik uit waarom dat zo is, en wat er moet veranderen om tot echte oplossingen te komen. Hierbij zijn de behoeften van deze gezinnen het uitgangspunt, niet het aanbod dat er nu is.
De bijzondere curator in troebel water
Spreker wordt nader bekend gemaakt
Over de bijzondere curator is op dit moment veel van doen. Helemaal sinds de komst van de Stichting Bijzondere Curator Nederland is er flink wat veranderd. De eisen die aan een bijzondere curator worden gesteld, maken dat een deel van de tot nu toe opgeleide bijzondere curatoren niet (meer) aan het werk komen. Dit heeft zijn weerslag op de praktijk én uiteindelijk voor de kinderen.
Tijdens deze powertalk wordt ingezoomd op de ontwikkelingen rondom de functie van bijzondere curator en wat de komst van de Stichting heeft betekend voor deze rol.
13:00

Lunchpauze

14:00

Subplenaire sessieronde

Voor dit onderdeel heeft u keuze uit 4 subplenaire sessies. Op de pagina deelsessies vindt u een overzicht met toelichting.

15:00

Pauze

15:30 Inge Pasteels

Naar een innovatieve evidence based aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen

Inge Pasteels, Coördinator Social Work Research – Hogeschool PXL, Hasselt, België

Vier op de tien echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, monden uit in een intens conflict. In één op de tien scheidingen houdt dit conflict langdurig aan. Voor het welzijn van de kinderen is dergelijke conflictueuze situatie zonder meer schadelijk. Familieleden en vrienden wakkeren met goedbedoelde raad het conflict vaak eerder aan dan een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Een innovatieve methodiek inzake hoog-conflictueuze scheidingen op basis van vijf bouwstenen werd evidence based ontwikkeld.
16:15 Lianne van Lith

Afronding en terugblik congresdag. Concrete visie op de toekomst.

Lianne van Lith, MfN-registermediator, familiemediator en partner/opleider Medling.

16:45

Afsluitende borrel