Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Programma

07:30 Inge Pasteels

Luxe ontbijt & Vroege Vogel Wandeling

Dit programmaonderdeel is optioneel, klik hier voor meer informatie.

09:00

Ontvangst & registratie

10:00 Lianne van Lith

Opening door de dagvoorzitter

Mr. Marjolein P.G. Rietbergen, jeugdrechtadvocaat te Rotterdam, kinderrechter-plv. Rechtbank Amsterdam

10:10 André Rouvoet

Scheiden... en de kinderen dan?

Mr. André Rouvoet, ambassadeur van het programma ‘Scheiden zonder Schade’ en voorzitter van het gelijknamige Platform

Het Programma Scheiden zonder Schade (van de ministeries van J&V en VWS, in partnerschap met de VNG) richt zich op het voorkomen van de schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders en voert de acties uit de Agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ uit. Deze acties hebben tot doel kinderen, ouders en professionals te ondersteunen bij een scheiding. André Rouvoet zal de hoofdlijnen van het programma schetsen en stilstaan bij de actuele stand van zaken in de ontwikkeling van een nieuwe scheidingsaanpak, die in nauwe samenwerking met de rechtspraak, de advocatuur, de gemeenten en tal van betrokken beroepsgroepen (hulpverlening, mediation, onderwijs) gestalte krijgt.
10:50 Deirdre Klijn

De toekomst van kinderen na (echt) scheiding: Een inleiding over (echt) scheiden en ouders en kinderen en de (toekomstige) rol van de familierechter.

Mr Deirdre Klijn, Senior Familierechter Rechtbank Noord Nederland, Auteur "Visiedocument (echt) scheiding ouders met kinderen december 2016"

Inmiddels weet iedereen dat het niet goed is voor kinderen als hun ouders, nadat zij uit elkaar zijn gegaan, maar blijven vechten met elkaar. Maar toch gebeurt dat in ongeveer 10% van de gevallen. En dat gaat om heel veel kinderen. Vele betrokken professionals hebben zich het hoofd gebroken over hoe je dat zou kunnen voorkomen. Deze presentatie geeft een inkijkje.
11:30

Pauze

Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

12:00

POWERtalks

Verbinding tussen dieren en mensen
Constanze Mager, Burgers’ Zoo
Midden in een echtscheiding lijken de problemen vaak reuzegroot en uniek. Zoomen we echter uit, en bekijken we – uit aanleiding van onze speciale locatie vandaag – de zaak breder en ‘bio-logisch’, dan zien we dat verbreken van relaties ook bij dieren voorkomt. De biologe bekijk in de powertalk scheiden als natuurlijk fenomeen, en noemt verbluffende voorbeelden uit het dierenrijk voor oplossingen uit daaruit ontstaand dilemma’s. Zoals de hamvraag: en hoe verdelen we de zorg voor de kinderen voorts?
Bernadette Janssen Screening & evaluatie van hulpverlening bij complexe scheidingen
Bernadette Janssen, onderzoeker en gedragswetenschapper bij Sterk Huis en Altra onderwijs en jeugdhulp.
Elke dag werken vele professionals met ouders en kinderen die een (complexe) scheiding meemaken. Hoe kunnen zij bij de start objectief in kaart brengen waar precies aan te werken? En hoe kunnen zij evalueren of de hulp effect heeft gehad? Over wat scheidingshulp aan ouders en kinderen concreet oplevert is nog weinig bekend. Binnen het project Screening en Evaluatie van hulp bij (complexe) scheiding is op basis van input van professionals en wetenschappelijke kennis een instrument ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij hulpverlening en effectonderzoek.
Olaf Goorden Kijken door de ogen van een kind
Olaf Goorden, onderzoeker en interventieontwikkelaar bij Altra onderwijs en jeugdhulp en iHUB.
In goed overleg uit elkaar of met ruzie: een scheiding heeft altijd impact op een kind. Niet alle ouders realiseren zich dat hun kind last heeft van de scheiding en hoe hun eigen gedrag daarop van invloed is. Virtual reality geef ouders de kans te ervaren wat een kind meemaakt. In deze powertalk staat centraal hoe virtual reality kan bijdragen aan het vergroten van besef en bewerkstelligen van gedragsverandering.
Marieke Lips De eerste 1000 dagen na de geboorte van een kindje. Het boekje voor ouders naast het groeiboekje over het kindje
Marieke Lips van KidsInbetween, jurist Familie en Jeugdrecht, Kindbehartiger, bijzondere curator, ontwikkelaar tools voor ouders en kinderen
Naast alle liefde die ouders voelen voor hun kindje en de mooie momenten die zij samen beleven, zijn de eerste 1000 dagen met een kindje niet altijd even gemakkelijk.
Het opstarten na de bevalling. Het ontdekken hoe je als ouder zelf bent en hoe de andere ouder zich als ouder gedraagt. Het ontdekken wat voor persoontje het kindje is en zijn ‘gebruiksaanwijzing’ leren kennen. Het omgaan met minder slaap. Het evenwicht zoeken tussen werk en privé. Al deze aspecten kunnen ervoor zorgen dat het soms even niet meer is te overzien.
Tijdens deze eerste 1000 dagen na de komst van een kindje kan ook de relatie als partners op de proef worden gesteld. Men kan denken ‘ach het hoort erbij, het is de vermoeidheid, het gaat vanzelf wel weer beter tussen ons’. Dat kan allemaal waar zijn.
Toch kunnen ook partners hierdoor meer verwijderd van elkaar raken. Het elkaar terugvinden binnen de relatie kan soms een uitdaging worden.
Tussen al het ‘ouderen en opvoeden’ door mag er daarom ook aandacht zijn voor de partnerrelatie. Een kindje profiteert hier ook van. Twee ouders die niet alleen lief zijn voor het kindje maar ook voor elkaar, dat geeft kinderen een stevige basis die zij meenemen voor de rest van hun leven.
Inzichten na powertalk
  • Achtergrond informatie eerste 1000 dagen na geboorte kindje
  • Belang van de preventieve werking van de inhoud van het boekje voor de partnerrelatie
  • Opbouw van het boekje
  • Pilot Gemeente
13:00

Lunchpauze

14:00

Subplenaire sessieronde

Voor dit onderdeel heeft u keuze uit 4 subplenaire sessies. Op de pagina deelsessies vindt u een overzicht met toelichting.

15:00

Pauze

15:30 Inge Pasteels

Naar een innovatieve evidence based aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen

Inge Pasteels, Coördinator Social Work Research – Hogeschool PXL, Hasselt, België

Vier op de tien echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, monden uit in een intens conflict. In één op de tien scheidingen houdt dit conflict langdurig aan. Voor het welzijn van de kinderen is dergelijke conflictueuze situatie zonder meer schadelijk. Familieleden en vrienden wakkeren met goedbedoelde raad het conflict vaak eerder aan dan een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Een innovatieve methodiek inzake hoog-conflictueuze scheidingen op basis van vijf bouwstenen werd evidence based ontwikkeld.
16:15 Lianne van Lith

Afronding en terugblik congresdag. Concrete visie op de toekomst.

Mr. Marjolein P.G. Rietbergen, jeugdrechtadvocaat te Rotterdam, kinderrechter-plv. Rechtbank Amsterdam

16:45

Afsluitende borrel