Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Inleiding

Een visie op de toekomst

Tijdens dit congres blikt u, onder leiding van dagvoorzitter Marjolein P.G. Rietbergen, terug op diverse ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van scheiding. Hierin liggen onder andere belangrijke aanbevelingen voor de toekomst. Hoofdvragen die worden beantwoord zijn: waar staan we nu, waar willen we heen en wat moet daarvoor gebeuren? 

Daarbij is gedurende dit congres volop aandacht voor de kinderen. Als professional is het namelijk mede uw verantwoordelijkheid dat kinderen zo min mogelijk schade oplopen door de scheiding van hun ouders. Samenwerking en verbinding zijn twee woorden die hierin een rol spelen. Want niet alleen ouders, maar ook professionals zullen moeten samenwerken. Methodieken en interventies zijn er genoeg, maar de stap naar effectieve verwijzing en hulpverlening is nog niet zo makkelijk gemaakt. 

Verschillende professionals geven op 16 juni hun visie op de oplossing van complexe scheidingszaken. Hoe zorgen we voor een effectief hulpaanbod om ouders en kinderen te begeleiden gedurende een scheiding? Hoe maken we gebruik van elkaars expertise in de aanpak van echtscheidingsproblematiek? En hoe werken we samen toe naar een oplossing die voor iedereen, maar vooral voor de kinderen het beste is? 

 

Plenair aan het woord komen:

  • André Rouvoet, ambassadeur van het programma ‘Scheiden zonder Schade’ en voorzitter van het gelijknamige Platform
  • Mr. Deirdre Klijn, senior Familierechter Rechtbank Noord Nederland, auteur “Visiedocument (echt) scheiding ouders met kinderen december 2016” & Lid LOFV werkgroep invoering visiedocument
  • Inge Pasteels, Coördinator Social Work Research – Hogeschool PXL, Hasselt, België.

Verder komen er vijf interessante powertalks voorbij en kunt u kiezen uit één van de vier deelsessies, waarin pittige onderwerpen worden behandeld, namelijk:

  • Het spanningsveld tussen professional, ouders en kinderen en de afweging die je als professional hierin maakt.
  • Emoties, dilemma’s en transitiewoede bij scheiden en de komst van een nieuwe partner
  • Het toernooimodel: is het procederen in iedere specifieke zaak effectief en noodzakelijk of zijn er alternatieven voor handen?
  • De invloed van stress op kinderen in een scheidingssituatie en de meerwaarde van het kunnen herkennen van emoties tijdens een emotioneel beladen gesprek.


Kortom: een dag die u als professional in scheidingszaken niet mag missen!