Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Accreditatie

Aanvragen en Puntentoekenning 

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) > deze aanvraag is nog in behandeling
  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft het congres als scholing erkend voor 5 PE-punten in de categorie 1a.
  • ADR Register heeft het congres als scholing erkend. Met een certificaat van deelname kunnen deelnemers CPD punten opvragen. Eén contactuur staat voor 1 punt. Voor een certificaat dient een deelnemer na afloop van het congres de presentielijst te tekenen, op verzoek wordt een bewijs van deelname per post toegestuurd.
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) , deze accreditatie wordt niet apart aangevraagd, accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO (deze aanvraag is nog in behandeling).
  • Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Wanneer wij reactie ontvangen op een accredtiatieaanvraag met daarbij een toelichting op beroepsgroepen/professies en puntentoekenning, dan vermelden wij dat op deze website. 

Heeft u een verzoek? Vraag het ons! 

Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons dan alstublieft weten. Wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accredtiatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:35 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.