Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Infomarkt

Op het Echtscheidingscongres wordt een informatiemarkt ingericht, waar verschillende organisaties en instellingen zich zullen presenteren. Tijdens de ontvangst, pauzes en de netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Verschillende bedrijven en organisaties zullen zichzelf presenteren.
Organisaties die zich reeds hebben aangemeld zijn:

 

Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling.
Ga voor meer informatie naar:  www.medling.nl en www.medling.academy
Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van (vak)boeken en (vak)bladen voor de professionals werkzaam in de GGZ, jeugdzorg, jeugdbescherming, onderwijs en opvoedingsondersteuning. Op www.swpbook.com treft u een selectie aan van uitgaven, bedoeld voor kinderen, scheidende partners en mediators/advocaten.
TIMM-Consultancy is een opleidingsinstituut met experts op het gebied van veiligheidsplanning, complexe scheidingen, gesprekken met kinderen over kindermishandeling, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, beroepscode en tuchtrecht en trauma. We verzorgen trainingen voor alle professionals werkzaam in het sociaal domein.
Ga voor meer informatie naar: www.timmconsultancy.nl
Tugra Zorg & Welzijn Wanneer één van de ouders door een scheidingssituatie zijn of haar kind(eren) niet meer kan zien, biedt ons Omgangshuis hiervoor een goede oplossing. Met behulp van ons Omgangshuis kan een ouder het “verloren” contact weer opbouwen.
Ga voor meer informatie naar: www.omgangshuis.nl
TNO - Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, ScheidingsATLAS: Evidence-based preventieve ondersteuning van kinderen en ouders bij scheiding.
Ga voor meer informatie naar: www.dapperedino.nl of www.tno.nl/codip
De methodiek Ouderschap Blijft is ontwikkeld door de vereniging met dezelfde naam, die zich ten doel stelt: “Het ontwikkelen, doen gebruiken en op effectiviteit toetsen van landelijk herkenbare modules in de jeugdzorg, in het bijzonder ten aanzien van omgangsbegeleiding”.
Ga voor meer informatie naar: www.ouderschapblijft.nl.
Stiefgoed wérkt voor samengestelde gezinnen. Stiefgoed is een landelijke organisatie met intern gecertificeerde professionals, die zich onderscheiden in kennis, toewijding en ervaringsdeskundigheid. Zij begeleiden samengestelde gezinnen door middel van de Stiefgoedmethodiek in de fases: 1.Voorbereiding op samenwonen. 2. Als het niet goed gaat. 3. Onderhoud van balans en harmonie.
Ga voor meer informatie naar: www.stiefgoed.nl.