Contact|

5e Echtscheidingscongres


16 juni 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

Infomarkt

Op het Echtscheidingscongres wordt een informatiemarkt ingericht, waar verschillende organisaties en instellingen zich zullen presenteren. Tijdens de ontvangst, pauzes en de netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Verschillende bedrijven en organisaties zullen zichzelf presenteren.
Organisaties die zich reeds hebben aangemeld zijn:

 

Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. - www.medling.nl en www.medling.academy
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap - www.swpbook.com 
TIMM-Consultancy is een opleidingsinstituut met experts op het gebied van veiligheidsplanning, complexe scheidingen, gesprekken met kinderen over kindermishandeling, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, beroepscode en tuchtrecht en trauma. We verzorgen trainingen voor alle professionals werkzaam in het sociaal domein. www.timmconsultancy.nl