Voorwaarden

Organisatie
Het Echtscheidingscongres is een coproductie van Uitgeverij SWP, Medling en Logacom. Mediapartners van het congres zijn de tijdschriften Pedagogiek in Praktijk (PIP) en SoziO. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 22 juni 2017 in congrescentrum de Meervaart te Amsterdam, Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam, www.meervaart.nl
 
Deelnamekosten
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 
Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 10% korting op de deelnamekostenVoorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 1 mei 2017 online is ingevoerd
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.
Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
PIP en SoziO-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt. 
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
  1. Bij annulering vóór 8 juni 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 8 en 15 juni 2017 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 15 juni 2017 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.
 
Contactpersonen
Programmaontwikkeling:
Paul Roosenstein, Uitgeverij SWP, Logacom en Logavak.
 
Congresorganisatie:
Charlotte Koelmans, Logacom.
 
Algemene informatie

Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites: www.echtscheidingscongres.nl, www.logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom