Programma

Hieronder treft u het programma voor het Echtscheidingscongres.
Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met schrijfmateriaal. En natuurlijk staat de koffie met iets lekkers voor u klaar!

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Marjolein P.G. Rietbergen, Jeugdrechtadvocaat te Rotterdam, Kinderrechter-Plv. rechtbank Amsterdam.

10.15 uur Ouderschapsplan na scheiding: hulp of hindernis?
Dr. Inge van der Valk, Universitair docent & onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van het Departement Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2009 zijn ouders voorafgaand aan de scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin moeten afspraken worden vastgelegd over de zorg en opvoeding van de kinderen en ook over informatie-uitwisseling en alimentatie voor hun kinderen. Met dit verplichte ouderschapsplan wordt beoogd ouders te stimuleren om stil te staan bij de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen en – indirect – om conflicten rondom de scheiding en ermee gerelateerde problemen bij het kind te voorkomen of verminderen. In deze lezing worden de resultaten gepresenteerd van sociaalwetenschappelijk onderzoek hiernaar: wordt het beoogde doel van het ouderschapsplan behaald? Zijn er minder ouderlijke conflicten en is er minder probleemgedrag bij kinderen bij scheidingen na 2009? Daarnaast wordt ingegaan op mogelijke verklaringen.

10.45 uur De bijzondere curator, stem voor het kind
Liesbeth Groenhuijsen, klinisch pedagoog. Jarenlange werkervaring bij o.a. Raad voor de Kinderbescherming Vrouwenopvang. Liesbeth publiceerde diverse boeken over scheiding en stiefgezin. Werkzaam in eigen adviespraktijk voor gescheiden ouders en hun kinderen en verzorgt trainingen en voordrachten.

In de presentatie zal Liesbeth Groenhuijsen ingaan op de rol die de bijzondere curator kan spelen voor kinderen die te maken hebben met een scheiding. Bij uitgeverij SWP verschijnt binnenkort een boek over de bijzondere curator, waar aan Liesbeth een bijdrage heeft geleverd.

11.15 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

11.45 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit tien verschillende onderwerpen! Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van het aanbod. Bij uw inschrijving kunt u voor iedere ronde een eerste en een reservekeuze opgeven.

13.00 uur Lunch
In de ontvangstzaal staat een gevarieerde lunch voor u klaar.

14.00 uur Scheiden, door de ogen van kinderen
Mr. Marieke Lips, eigenaar KidsInbetween, ontwikkelaar Kindbehartiger, jurist, bijzondere curator in Jeugdzaken, trainer, counselor, auteur boek Bekrast, ontwikkelaar gesprekskaarten Recht uit mijn HART.

Marieke Lips neemt u in haar lezing mee in de belevingswereld van kinderen en hoe zij een scheiding kunnen ervaren. Daarnaast zoomt Marieke in op welke rechtspositie kinderen eigenlijk hebben. Welke mogelijkheden er voor hen zijn om hun stem te kunnen laten doorklinken binnen het speelveld alsmede de juridische wereld, dit ingegeven vanuit de rechten die kinderen hebben vanuit het IVRK. Wat is het ontstaan van de rol van de Kindbehartiger en wat is het kader waarbinnen de Kindbehartiger werkt? En wat is het verschil tussen de Kindbehartiger en de bijzondere curator in Jeugdzaken? 

 

14.30 uur De complexiteit van conflictscheidingen: Best practices voor de praktijk
Prof.dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie, Universiteit Maastricht.

Twintig procent van de scheidingen mondt uit in een conflict- of vechtscheiding. Jeugdzorg Nederland schat dat circa 16.000 kinderen last hebben van de gevolgen van een conflictscheiding. Uit een maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Society Impact in opdracht van de VNG (2016), blijkt dat de maatschappelijke kosten gemiddeld € 34.504 per conflictscheidingsgezin bedragen. Veel van deze gezinnen blijven jarenlang een beroep doen op sociale en juridische professionals.
Van september 2015 tot juli 2017 is Corine de Ruiter betrokken bij het ZonMw project ‘Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingen in de regio Midden-Brabant’. Dit project heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over wat werkt en wat niet werkt bij conflictscheidingen. In deze presentatie zal Corine de belangrijkste inzichten toelichten.
Ten eerste is gedegen feitenonderzoek naar wat er gaande is in elk conflictscheidingsgezin absoluut noodzakelijk om tot een effectieve aanpak te komen. Dat gebeurt in de praktijk nog te weinig, waardoor niet-effectieve interventies, zoals mediation bij gezinnen waarin partnergeweld gespeeld heeft, worden ingezet. Het onderscheid tussen gerechtvaardigde afwijzing en oudervervreemding, wordt nog te vaak niet gemaakt. In de gids met Best Practices voor conflictscheidingen wordt de metafoor van de puzzel gebruikt om de complexiteit en de heterogeniteit van deze gezinnen aan te duiden.
In midden-Brabant is vanaf het najaar van 2016 gestart met het bespreken van vastgelopen conflictscheidingen in een maandelijks High Conflict Forum met betrokken ketenpartners. Er blijken nog veel systeembelemmeringen te zijn om deze gezinnen effectief te helpen. Er zijn echter ook lichtpuntjes, zoals de bereidheid van juridische en sociale professionals om samen tot vernieuwingen te komen. Corine sluit af met een positief voorbeeld van een effectieve interventie voor conflictscheidingsgezinnen die leidt tot een enorme afname van maatschappelijke kosten. 

15.00 uur Theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

15.30 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit tien verschillende onderwerpen! Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van het aanbod. Bij uw inschrijving kunt u voor iedere ronde een eerste en een reservekeuze opgeven.

‚Äč16.45 uur Afsluitende borrel 
De dag word afgesloten met een netwerkborrel met lekkere snack.