Infomarkt


Op het Echtscheidingscongres wordt een informatiemarkt ingericht. De informatiemarkt is een plek waar verschillende bedrijven en organisaties zichzelf en hun producten, opleidingsaanbod of interventies presenteren. Een uitgelezen kans voor leveranciers en zorgaanbieders om in gesprek te gaan met professionals. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan!

 
Neem hiervoor contact met ons op via office@logacom.nl of bel naar 020-3203364.

Verschillende bedrijven en organisaties zullen zichzelf presenteren.
Organisaties die zich reeds hebben aangemeld zijn:Ouderschap Blijft biedt bemiddelingsgesprekken in combinatie met begeleide omgang. De methodiek Ouderschap Blijft is ontwikkeld door organisaties voor jeugdhulp en maatschappelijk werk die met ouders en kinderen in complexe scheidingssituaties werken. - www.ouderschapblijft.nl
AKJ Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp voor vragen en klachten over jeugdhulp - www.akj.nl
Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. - www.medling.nl en www.medling.academy
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap - www.swpbook.com 
De RINO Groep, is een maatschappelijk betrokken organisatie. Door het organiseren en uitvoeren van opleidingen, trainingen en congressen op het gebied van gedragswetenschappelijke kennis dragen wij bij aan de kwaliteit van leven in de samenleving. - www.www.rinogroep.nl