Welkom bij het 3e Echtscheidingscongres

Introductie

Er is weer een flink aantal nieuwe ontwikkelingen te presenteren rondom echtscheiding tijdens dit 3e congres: de veranderde zienswijze en aanpak vanuit de familierechters, de opkomst van de bijzondere curator in jeugdzaken, de kindbehartiging, de relatielessen, meerdere varianten in doelgroepgerichte mediation: specifiek voor de 50+ groep of de provocatieve aanpak. Verder zijn bestaande kindgerichte interventies en aanpakken aangepast en verbeterd, zoals het zandkastelenprogramma en kinderen uit de knel. 

De rol en stem van het kind als leidraad

Zeker waar kinderen in het geding zijn, is het nu anno 2017 zaak de belangen van het kind voorop te stellen. Te vaak en teveel wordt de last van de echtscheiding op de schouders van het kind gelegd: meestal onbedoeld, maar de gevolgen in het nu en met name voor de toekomst zijn overweldigend.

En ondanks de groeiende maatschappelijke aandacht en initiatieven neemt de nadelige positie van het kind in intensiteit nauwelijks af. Dat moet gaan veranderen. Al jarenlang wordt onder andere ingezet op het toevoegen van de bijzondere curator, maar het proces waarin dit zou moeten plaatsvinden duurt veel te lang en de uitkomsten zijn onduidelijk. Wij hopen dat het congres een impuls hieraan kan gaan geven.