De rol en stem van het kind als leidraad

Anno 2017 is het zaak om  belangen van kinderen met gescheiden ouders  voorop te stellen. Te vaak en te veel worden  lasten van de scheiding op de schouders van het kind gelegd. Meestal onbedoeld, maar de gevolgen zijn er op korte of lange termijn niet minder om. 

Ondanks de groeiende maatschappelijke aandacht en initiatieven neemt de nadelige positie van het kind in scheidingssituaties in intensiteit nauwelijks af. Dat moet gaan veranderen! Wat betekent een scheiding voor de scheidende partners en voor hun kinderen? Over welke juridische, emotionele en praktische zaken dient u als professional geïnformeerd te zijn?

Twitter mee over het
3e Echtscheidingscongres
gebruik #echtscheidingscongres @logacom

GRATIS bij deelname:

NIEUW BOEK: De bijzondere curator, stem voor het kind in het recht

Onder redactie van Veronica Smits met bijdragen van Liesbeth Groenhuijsen, Marjolein Rietbergen en Paul Vlaardingenbroek

De bijzondere curator is ‘in’. Dat blijkt uit een toenemend aantal benoemingen tot bijzondere curator, maar ook uit de nodige publicaties over de bijzondere curator, waarin de diverse juridische en psychosociale aspecten van deze functie worden besproken.
Alle deelnemers ontvangen het blad PIP: Pedagogiek in praktijk (Themanummer Echtscheiding). Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt waarvan het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden. Het tijdschrift staat boordevol toegankelijke artikelen van de meest gerespecteerde deskundigen uit binnen- en buitenland. Of het nu gaat over ontwikkelingsstoornissen, hangjongeren of ordehandhaving in de klas, PIP is er voor lezers die willen blijven meepraten - zonder overbodig jargon- over de meest prangende opvoedings- en onderwijskwesties die geen simpele oplossing kennen.

Tijdens dit 3e Echtscheidingscongres worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd rondom scheiding: wat werkt wel en wat niet bij (vecht)scheidingen, de positie van de bijzondere curator in Jeugdzaken, het ouderschapsplan, Kindbehartiging, relatielessen voor scholieren en meerdere varianten binnen doelgroepgerichte mediation.

In de deelsessies is ruim aandacht voor kindgerichte interventies en programma’s als DEES, een programma bij complexe scheidingen, de methodiek Ouderschap Blijft, de methodiek Wijzer bij Scheiden. Thema’s zoals: ‘relaties en kinderen’, bewustwording en mogelijkheden om gezonde relaties aan te gaan, het herkennen van partnergeweld, het vormen van een samengesteld gezin en de gevolgen voor kinderen staan ook op het programma. Naast theorie zullen de deelsessies worden gevuld met casuïstiek en beeldende praktijksituaties.

 

Doelgroep

Dit congres is gericht op familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO en andere geïnteresseerden.

 

Accreditatie

Voor het 3e Echtscheidingscongres wordt accreditatie aangevraagd bij : 

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 
  • Registerplein
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Mediatorsfederatie Nederland

Meer informatie en puntentoekenning kunt u binnenkort nalezen op de pagina accreditatie van deze website.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op via office@logacom.nl voor meer informatie.