De rol en stem van het kind als leidraad

Anno 2018 is het zaak om  belangen van kinderen met gescheiden ouders  voorop te stellen. Te vaak en te veel worden  lasten van de scheiding op de schouders van het kind gelegd. Meestal onbedoeld, maar de gevolgen zijn er op korte of lange termijn niet minder om. 

Ondanks de groeiende maatschappelijke aandacht en initiatieven neemt de nadelige positie van het kind in scheidingssituaties in intensiteit nauwelijks af. Dat moet gaan veranderen! Wat betekent een scheiding voor de scheidende partners en voor hun kinderen? Over welke juridische, emotionele en praktische zaken dient u als professional geïnformeerd te zijn?

Twitter mee over het
4e Echtscheidingscongres
gebruik #echtscheidingscongres @logacom

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op via office@logacom.nl voor meer informatie.

Accreditatie

Voor het 4e Echtscheidingscongres wordt accreditatie aangevraagd bij : 

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 
  • Registerplein
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Mediatorsfederatie Nederland

Meer informatie en puntentoekenning kunt u binnenkort nalezen op de pagina accreditatie van deze website.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Tijdens dit 4e Echtscheidingscongres worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd rondom scheiding: wat werkt wel en wat niet bij (vecht)scheidingen, de positie van de bijzondere curator in Jeugdzaken, het ouderschapsplan, Kindbehartiging, relatielessen voor scholieren en meerdere varianten binnen doelgroepgerichte mediation.

In de deelsessies is ruim aandacht voor kindgerichte interventies en programma’s. Thema’s zoals: ‘relaties en kinderen’, bewustwording en mogelijkheden om gezonde relaties aan te gaan, het herkennen van partnergeweld, het vormen van een samengesteld gezin en de gevolgen voor kinderen staan ook op het programma. Naast theorie zullen de deelsessies worden gevuld met casuïstiek en beeldende praktijksituaties.

 

Doelgroep

Dit congres is gericht op familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO en andere geïnteresseerden.