• Gender, seksualiteit en mismatch

  • Ontstaat er een nieuwe functie in scheidingsland?

Eerste Key-note:

Het misverstand dat man/vrouw heet?

Miscommunicatie, problemen met seksualiteit in de relatie, de liefde-haat-omslag: Een M/V relatie gaat beslist niet (alleen) over rozen.  Martine Delfos gaat in op het gender-specifieke in de relatie en zal ook benadrukken dat een scheiding mét kinderen vrijwel altijd repercussies kent. 

‚ÄčAls congresdeelnemer ontvangt u gratis het boek De Schoonheid van Verschil:  Een diepgaand inzicht in de wijze waarop mannen en vrouwen functioneren en de betekenis daarvan voor het aangaan van relaties. Het kan houvast geven in het begrip van relaties tussen mannen en vrouwen. 

Twitter mee over het
4e Echtscheidingscongres
gebruik #echtscheidingscongres @logacom

Informatiemarkt: 

Tijdens het congres wordt een informatiemarkt ingericht. Deze informatiemarkt biedt deelnemers de perfecte gelegenheid om tijdens de pauzes relevante informatie op te doen en te netwerken. Wilt u er ook bij zijn? Neem contact met ons op via office@logacom.nl voor meer informatie.

Nieuwe en praktische invalshoeken in deelsessies:

Laat u bijpraten over financiële aspecten, het huwelijksvermogensrecht,  de pensioenaanspraken bij scheiding – maar ook: een nieuwe uitgewerkte aanpak bij echtscheidingen: DEES. En:  Seksualiteit en: hoe praat je met een kind?

Accreditatie

Voor het 4e Echtscheidingscongres is accreditatie reeds goedgekeurd door:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Mediatorsfederatie Nederland

Meer informatie en puntentoekenning kunt u nalezen op de pagina accreditatie van deze website.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

 

Doelgroep

Dit congres is gericht op familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO en andere geïnteresseerden.

 

Key-notes:

Ontstaat er een nieuwe functie in scheidingsland?

Al jarenlang is scheidingsbemiddeling het kerndomein van de familiemediator. Advocaten worden ingeroepen als scheidende  partners niet on speaking terms zijn. Daar lijkt verandering in te komen door de introductie van de gezinsvertegenwoordiger, een regievoerder bij scheidingszaken. Advocaat en mediator Brigitte Chin-A-Fat en mediator en wetenschappelijk onderzoeker dr. Carla Goosen MDR praten u bij over deze nieuwe ontwikkeling en delen beiden hun visie over de beoogde gezinsvertegenwoordiger. Vervolgens gaat Marjolein P.G. Rietbergen met de inleiders én de zaal in gesprek over de pro’s en contra’s van een nieuwe functie in scheidingsland. Vergeet uw smartphone niet om op stellingen te reageren!