Deelsessies

Hieronder treft u het deelsessie-aanbod voor het Echtscheidingscongres.
Heeft u vragen of opmerkingen over de deelsessies of het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

1.Gestructureerde inventarisatie van partnergeweld bij conflictscheidingen
Prof.dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische psychologie, Universiteit Maastricht.
Bij een deel van de conflictscheidingen is sprake van een voorgeschiedenis van partnergeweld. Met name slachtoffers van zogenaamde dwingende controle (coercive-controlling violence), lopen het risico dat met de scheiding het geweld niet stopt, maar escaleert. Veel onderzoekers op het gebied van partnergeweld, vinden mediation ongeschikt bij scheidingen met een voorgeschiedenis van partnergeweld (bijv., Beck & Frost 2006; Dalton et al. 2003; Imbrogno & Imbrogno 2000; Jaffe et al. 2003). Mediation veronderstelt immers een gelijkwaardige, op samenwerking berustende relatie. Mishandelaars kunnen bij de mediator de schijn ophouden, maar ondertussen doorgaan met bedreiging en mishandeling richting de ex-partner en/of de kinderen (Dalton et al. 2003). In veel staten van de V.S. en in Canada is screening op partnergeweld voorafgaand aan een eventuele verwijzing naar mediation verplicht.
Binnen het ZonMw project ‘Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingen in de regio Midden-Brabant’ zijn bij nieuw aangemelde conflictscheidingsgezinnen de Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns ( MASIC) afgenomen. De MASIC bestaat uit een interview met 37 gedrag specifieke vragen over verschillende vormen van partnergeweld, zoals lichamelijke mishandeling, dwingende controle, emotionele mishandeling, stalking, seksueel geweld en bedreiging met serieus geweld (Holtzworth-Munroe et al. 2014).
De medewerkers die meedoen aan de MASIC-pilot zijn enthousiast over de methode. Door beide ouders apart van elkaar en op zo’n gedetailleerde manier te interviewen over hun relatie, ontstaat een objectiever beeld dan via de oude werkwijze waarbij ouders meestal samen gezien werden. Ook ouders zelf ervaren de methode als verhelderend. In deze workshop staat Corine de Ruiter stil bij hoe u verschillende vormen van partnergeweld kunt herkennen, en wat de implicaties voor het vervolgtraject zijn.

2.Systemisch bemiddelen bij (echt-)scheiding rond zorgverdeling
Greet van Gorsel, docent/trainer, Medling; systeemtherapeut en mediator, Mediationhuis.
Niets wordt zo misbruikt als de term ‘het belang van het kind’ bij een scheiding. Het is zwaar ploegen voor de bemiddelaar door het krachtenveld van belangen. Woonarrangementen en de stem van het kind: is praten met het kind niet een valkuil? Wat is goed voor een kind? Tijdens deze sessie staat een systemische visie en een contextuele benadering van werken met het gezin in bemiddeling centraal.

3. Stem van het kind in de ouderschapsreorganisatie
Veerkracht, flexibiliteit en loyaliteit als bondgenoot!
Dr. Ilse Janssen, klinisch psycholoog/systeemtheoretisch psychotherapeut Aleph, praktijk voor psychologie en psychotherapie. Freelance medewerker Interactie-Academie Antwerpen.
In deze sessie zal de spreker met de deelnemers kijken naar een “goede” ouderschapsreorganisatie vanuit de ogen van het kind. Kunnen kinderen beschermd worden via andere wegen in tijden van hoog conflict na echtscheiding waarin de strijd hevig woedt en kinderen vastzitten in loyaliteiten? Hoe kan hun veerkracht bevorderd worden en hun stem vergroot worden opdat ze deelgenoot zijn van een duurzame ouderschapsreorganisatie? Welke ingrediënten zijn hierin helpend? Spelen sociale
perspectieven omtrent ouderschapsreorganisaties hierin een constructieve rol of zijn ze eerder
strijdverhogend in hun effecten? Hoe kan de stem van het kind een sturende kracht zijn naar
parallel solo-ouderschap?
Tijdens deze sessie zal de spreker met de deelnemers kijken naar mogelijkheden die er bestaan om naast te strijd te gaan staan. Om kinderen die gevangen zitten in hun loyaliteit terug als observator naar de strijd te leren kijken zodat ze er niet meer zo fors in meegezogen worden.

4. DEES, programma bij complexe scheidingen
DEES (De-escaleren bij echtscheidingen) is een nieuw programma om tijdelijke regie te bieden aan vechtscheidende ouders en hun kinderen, om zodoende opnieuw invulling te kunnen geven aan het gezamenlijk ouderschap.
Lianne van Lith, MfN-Registermediator, Familiemediator en partner/opleider Medling.
In 2016 is het aantal ondertoezichtstellingen als gevolg van complexe scheidingen met 20 % gestegen. Omdat de strijdende ouders niet meer zelf aan het roer staan maar zich laten sturen door hun conflicten, hebben zij onvoldoende oog voor hun kind. Een Jeugdbeschermer moet interveniëren om de ontwikkeling van het kind te beschermen. Het programma DEES is een initiatief vanuit Medling en is door de werkgroep DEES ontwikkeld. De bedoeling is om (zorg)professionals op te leiden om het programma eigen te maken en aan te kunnen bieden. Het unieke bij DEES is dat er een time-out wordt ingelast waarbinnen de ouders afzonderlijk van elkaar begeleiding krijgen die er in eerste instantie op is gericht om de conflicten zoveel mogelijk  te de-escaleren. Dit is nodig voor ouders om weer een helder blik op de situatie te krijgen.
Het netwerk (van beide ouders) speelt een actieve rol om de tijdelijke afspraken over de kinderen vorm te geven en erop toe te zien dat deze worden nageleefd.
De kinderen maken gebruik van eigen ondersteuning vanuit een speciaal ontwikkeld kind-traject. 
Tijdens deze deelsessie maakt u nader kennis met DEES. 

5. Ouderschap Blijft. Ook na een scheiding 
Erik de Graaff, zorgmanager, Juzt. 
Dick van Gelder, ouderschapsbemiddelaar, Pactum Jeugd- en opvoedhulp.

De erkende methodiek Ouderschap Blijft biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding aan scheidende of gescheiden ouders in een conflictueuze situatie. Zij ondersteunt ouders en kind(eren) bij de verandering die zij aangaan van partners en ouders tijdens een relatie naar ex-partners en ouders na de scheiding. Daarbij staat het gezamenlijk belang voorop: het begeleiden van de gezonde ontwikkeling van het kind vanuit de nieuwe situatie. In deze sessie staan de sprekers stil bij de positieve gevolgen bij inzet van Ouderschap Blijft. 

 

6. Richtlijn complexe scheidingen Fier
Ingrid Eisma, Projectmanager Residentieel, Fier. 
Armijn van Dijken, allround hulpverlener Kindspoor, Fier.  

‘Ik voel me net een doperwtje’, aldus de negenjarige Joris wiens ouders al drie jaar verwikkeld zijn in een complexe scheiding. Fier is een behandel- en expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als niks meer lijkt te werken, wat kan dan nog wel? Fier gaat in op hun werkwijze in zeer complexe scheidingen.

7. Wijzer bij Scheiden
Met de komst van het gelijkwaardig ouderschap na scheiding zijn de conflicten tussen scheidende ouders over hun kinderen toegenomen. Hun kinderen zijn middelen in de strijd. Wat te doen als professional die met deze gezinnen te maken heeft?
Marjanne Boesenkool, gedragsdeskundige Parlan Jeugdhulp, trainer bij Medling academy en supervisor Kindbehartigers. Voor meer informatie zie: www.medling.nl
De methode ‘Wijzer bij Scheiden’ is een methode die u helpt om:
•    Scheidingsproblematiek te signaleren.
•    Mogelijke effecten van een scheiding voor kinderen te herkennen en te duiden.
•    Mate van conflictescalatie en zwaarte van problematiek te leren inschatten.
•    Informatie bij scheidingsproblematiek te kunnen stroomlijnen.
Door te werken volgens ‘Wijzer bij Scheiden’ is de professional beter in staat om de situatie sneller en beter in kaart te brengen en om vervolgens gerichte interventies aan te bieden of zelf enige vorm van begeleiding in te zetten. Tijdens deze deelsessie wordt het Stroomschema de Scheidingswijzer met u aan de hand van een beeldende praktijksituatie doorgesproken.

8.De bijzondere curator aan het werk
Drs. Lijnie Reijers, orthopedagoog generalist - bijzonder curator - Aikidoleraar. YOI Orthopedagogiek & Trainingen.
Deze deelsessie gaat over hoe de sprekers de stem van het kind vertegenwoordigen. Aan de hand van een fictieve casus delen de sprekers hun ervaringen. Zij nemen u mee van de aanstelling bij beschikking door de rechter tot in sommige gevallen het vertegenwoordigen van het kind op de zitting bij het hof.
U maakt kennis met de vele taken en uitdagingen die u als bijzondere curator op uw weg vindt bij het vertegenwoordigen van het kind en het laten horen van diens stem.
Vervolgens worden de ervaringen gedeeld die zijn opgedaan met de verschillende kinderen, de ouders, de familie, de school, de hulpverleners en last but not least de advocaten van de ouders. Hiermee wordt duidelijk dat de functie van bijzondere curator multidisciplinair is en een beroep doet op al uw kennis, vaardigheden en ervaringen. U heeft het allemaal nodig!
Verder komt aan de orde hoe de bijzondere curator zich verhoudt tot jeugdhulp die ook als speler in het veld te maken krijgt met de bijzondere curator. De volgende vraag dient zich aan: Begrijpen wij elkaar en hoe kunnen wij elkaar aanvullen?

9. Stoppen als partners, doorgaan als ouders
Aleide Hendrikse-Voogt, VFAS-advocaat en bemiddelaar, Voorink Advocaten te Zutphen,
tevens auteur van
Stoppen als partners, doorgaan als ouders en co-auteur van Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?
Na de scheiding staan veel mensen weer open voor een nieuwe liefde. Verliefd zijn is leuk en spannend. Maar wat zijn de consequenties voor de kinderen als hun ouders besluiten weer met een andere partner te gaan samenwonen? En helemaal als de nieuwe partner nog eens ver weg lijkt te wonen. Wat is dan het belang van het kind? De ene ouder zal dit anders inkleuren dan de andere ouder. Aan de hand van een concrete casus kijkt de spreker hoe er in de rechtspraktijk met de verschillende inkleuring van de belangen van de kinderen door de ouders wordt omgegaan. De spreker zal dit doen door met de deelnemers een rechtszaak na te spelen waarbij de rol van de advocaten, van de rechter, de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders en de visie van het kind aan de orde worden gesteld. Het is een interactieve bijeenkomst waaruit een inkijkje in de rechtspraktijk voortvloeit.

10. Relaties en kinderen
Mr. Marieke Lips, eigenaar KidsInbetween, ontwikkelaar Kindbehartiger, jurist, bijzondere curator in Jeugdzaken, trainer, counselor, auteur boek Bekrast, ontwikkelaar gesprekskaarten Recht uit mijn HART.
Femke van der Spoel,  bestuurslid van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, trainer en coach.
Tijdens de deelsessie wordt aandacht besteed aan het onderwerp relaties. Hoe kunnen we kinderen leren om gezond relaties aan te gaan met alle veranderingen die gaande zijn binnen de maatschappelijke context? Vandaag de dag staat onze maatschappij steeds meer in het teken van individualisme. Steeds meer kinderen maken daarnaast een scheiding mee, met het risico dat zij later zelf vastlopen in het aangaan van relaties. Kinderen kunnen echter van anderen leren wat relaties betekenen en hoe deze in verschillende situaties aan worden gegaan. In de sessie wordt geoefend met casuïstiek.
Ga voor meer informatie: www.kidsinbetween.nlwww.kindbehartiger.nl