Accreditatie

Voor het 4e Echtscheidingscongres wordt accreditatie aangevraagd bij : 

 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 
 • Registerplein
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Mediatorsfederatie Nederland

Wanneer wij reactie ontvangen op een accredtiatieaanvraag met daarbij een toelichting op beroepsgroepen/professies en puntentoekenning dan vermelden wij daat op deze website.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:15 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning 2017

De volgende aanvragen zijn goedgekeurd voor de 3e editie in 2017:

 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) heeft het congres als NVRG - Nascholingscursus goedgekeurd, deelname levert 2 punten.
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  Categorie Accreditatiepunten
  K&J/OG herregistratie 5
  K&J/OG opleiding - behandeling 1
  K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
  K&J/OG opleiding - overige taken 0,5
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

  Categorie Accreditatiepunten
  Scholing GGZ 5
  Scholing Jeugdverpleegkunde 5
  Scholing Kinderverpleegkunde 5
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

  Categorie Accreditatiepunten
  Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
  Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
  Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
  Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
  Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5
 • Registerplein

  Categorie Accreditatiepunten
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4.5
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4.5
  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4.5
  Geaccrediteerde scholing GHO 1
  Vrije Ruimte GGZ-Agogen 1
  Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1
  Vrije Ruimte Sociaal Agogen 1

 

 • Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft het congres goedgekeurd, deelname levert 4 punten in categorie 1a.

 

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  ​Het Echtscheidingscongres (met ID-nummer SKJ199623) is valide bevonden door de accreditatiecommissie en is met 2.5 punten voor de Categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker opgenomen in SKJ opleidingsagenda. Meer informatie is te vinden op www.skjeugd.nl