6. DEES, programma bij complexe scheidingen

Lianne van Lith, MfN-Registermediator, Familiemediator en partner/ opleider Medling.


DEES (De-escaleren bij echtscheidingen) is een vernieuwende methodiek waarbij een seizoen regie wordt geboden aan vechtscheidende ouders en hun kinderen, om zodoende conflicten te de-escaleren en ouders opnieuw invulling te laten geven aan hun ouderschap na scheiding.

Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht), interactief overleg of casus-behandeling (best-practice) interactieve presentatie.
Doelgroep: Professionals die werken met gezinnen in scheidingsituaties.
Leeftijdscategorie: alle leeftijden.
Leerdoel: Zicht op het (de-)escalatieproces en op de methodiek DEES.

Het unieke aspect binnen DEES is bij uitstek dat er een time-out/ afkoelingsperiode wordt ingelast waarbinnen de ouders afzonderlijk van elkaar een intensief individueel traject volgen dat er in eerste instantie op is gericht om de conflicten zoveel mogelijk  te de-escaleren. Dit is nodig voor ouders om weer een heldere/ rationele blik op hun situatie te krijgen. 
Het netwerk (van ouders én kinderen) speelt een actieve rol om de tijdelijke afspraken over de kinderen vorm te geven en ertoe bij te dragen dat deze kunnen worden nageleefd.
De kinderen maken gebruik van eigen ondersteuning vanuit een speciaal ontwikkeld DEES kind-traject. 
Tijdens deze deelsessie maakt u nader kennis met het DEES-programma. Daarnaast wordt een tweetal modellen van conflictescalatie én de-escalatie gepresenteerd.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.