Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

3. Weg van het toernooimodel?!

Mr. Aleide Hendrikse-Voogt, VFas-advocaat en scheidingsbemiddelaar en aangesloten bij de VVcP (vereniging voor collaborative practice), werkzaam bij Voorink Advocaten te Zutphen en hoofddocent Scheidingsrecht bij de beroepsopleiding van de advocatuur.

Werkvorm: presentatie/lezing, casusbehandeling
Leerdoel: bewustwording van de vraag of het procederen in iedere specifieke zaak effectief en noodzakelijk is? Zijn er alternatieven voor handen? Bewustwording van de mogelijkheid tot effectieve samenwerking tussen advocatuur en hulpverlener, waarbij er juist aandacht zal zijn voor de erkenning van de emoties die in een scheiding een rol spelen.
Leeftijdsgroep: niet aan leeftijd gebonden\
Doelgroep: professionals werkzaam op het gebied van echtscheidingenIs de wijze waarop wij in Nederland de scheidingsprocedure inrichten gericht  op gelijk krijgen? En is dit nog de juiste manier van procederen? Of is er iets anders nodig om oplossingen te vinden in complexe scheidingen? En zo ja wat?

In deze deelsessie wordt een scheidingsprocedure nagespeeld en wordt er met elkaar op interactieve wijze onderzocht of de vorm van de procedure de juiste manier van rechtdoen is of dat er wellicht een andere vorm is waarop de kwestie zou kunnen worden opgelost? En hoe zou dit ingepast kunnen worden in ons huidige procesmodel? Is er een oplossing te vinden waarbij iedereen – gegeven de omstandigheden – gelukkig verder kan in plaats van dat er sprake is van een winnaar en een verliezer? En bestaat er ruimte voor samenwerking tussen de advocatuur en de hulpverlening, waarbij een gemeenschappelijk doel gehanteerd wordt om scheidende echtelieden gezamenlijk naar een oplossing bewegen.