Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

3. Oplossingen voor conflictscheidingen

Prof.dr. Corine de Ruiter, Universiteit Maastricht

Werkvorm: presentatie van onderzoek en casusbehandeling
Leerdoel: conflictscheidingen kunnen herkennen op basis van een drietal kenmerken; - onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen partnergeweld bij conflictscheidingen; - de implicaties van de verschillende typen partnergeweld kennen, o.a., voor noodzaak verder onderzoek, geschiktheid voor mediation
Leeftijdsgroep: niet aan leeftijd gebonden
Doelgroep: professionals die in hun werk te maken hebben met gezinnen in een conflictscheiding (bijv. mediators, jeugdzorgwerkers, medewerkers Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming, advocaten)

Oplossingen voor conflictscheidingen. Conflictscheidingen zijn geëscaleerde scheidingen, waarbij ouders blijven strijden over de opvoeding van hun gezamenlijke kinderen. Hun aantal neemt nog steeds toe, en ons systeem van familierecht en hulpverlening, maakt deze problemen eerder groter dan kleiner. In deze talk leg ik uit waarom dat zo is, en wat er moet veranderen om tot echte oplossingen te komen. Hierbij zijn de behoeften van deze gezinnen het uitgangspunt, niet het aanbod dat er nu is.