Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

2. Het spanningsveld tussen professional, kind en ouders in scheidingssituaties

Natascha Weijers, trainer/coach bij Jouw Kompas

Werkvorm: kennisoverdracht in combinatie met interactieve discussie
Leerdoel: deelnemers krijgen meer inzicht in hun rol als professional en door welke kaders deze rol wordt vormgegeven.
Doelgroep: jeugdzorgwerkers

Praten met kinderen is voor veel professionals spannend. Continu moet je afwegen tussen het kind een stem geven en het kind niet overbelasten. Binnen scheidingssituaties is de drempel om te praten met kinderen alleen maar groter, omdat de spanning van de scheiding, de loyaliteit van kinderen naar ouders en de verschillende belangen allemaal een rol spelen. Wat betekent dit spanningsveld voor kinderen en ouders? En welke rol heb jij hier als professional in? In deze deelsessie komen het juridische en theoretische beroepskader aan bod die jou als professional kunnen ondersteunen in jouw weging en handelen.