Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

10. Praten met Kinderen in Scheidingssituaties

Marianne Jolande (Marjolein) Bruinenberg, eigenaar BruinenBerg, mede-eigenaar De Stem van Het Kind,
Marlon C. Dijkhuizen, mede-eigenaar/trainer De Stem van het Kind. Kindbehartiger, tevens eigenaar Childfirst.


 
Werkvorm: Combinatie van presentatie (kennisoverdracht) en casus-behandeling (best-practice)
Doelgroep: Professionals die tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met het horen van kinderen in scheiding of daar mee in aanraking komen via ouders / andere professionals, waaronder familierecht-advocaten, (familie)mediators, kinderrechters, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, (school)maatschappelijk werkers, kindercoaches en –therapeuten, systeemtherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, vaktherapeuten, speltherapeuten, jeugdzorgwerkers, sociale professionals wijkteam, intern begeleiders SO/VO, en andere geïnteresseerden. 
Leeftijdscategorie: 16-100 jaar


Leerdoelen:
de deelnemers hebben inzicht gekregen in praten met kinderen in scheidingssituaties, voor- en nadelen en hoe het brein van het (jonge) kind werkt.
deelnemers nemen kennis van een nieuwe visuele spelende en bewegende manier om met het kind in gesprek te gaan.
Zo'n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Dit bericht publiceerde de Rijksoverheid op 22 februari 2018. De boodschap van André Rouvoet is helder: als samenleving pikken we dit niet langer. Voor kinderen is een eigen belangenbehartiger belangrijk. Iemand die luistert. Maar hoe praat je met kinderen over de scheiding? En is praten wel de juiste weg voor een kind? In deze deelsessie gaan we in op het (visuele en verbale cognitieve) brein van het kind. Er wordt een nieuwe methode voor het in kaart brengen van de gevoelens en emoties van (ook zeer jonge) kinderen inzichtelijk gemaakt en zien we aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe kinderen anders in gesprek kunnen gaan.