Contact|

5e Echtscheidingscongres


23 september 2020 | Burgers' Zoo | Arnhem

1. Van woede naar redelijkheid

over emoties, dilemma’s en transitiewoede bij scheiden en de komst van een nieuwe partner
Drs. Corrie Haverkort, trainer, auteur en filosoof gespecialiseerd in hedendaagse gezinsveranderingen, werkzaam bij Popelier Opleiding voor Gezin en Begeleiding.

Werkvorm: casus, kennisoverdracht, interactief overleg. 
Leerdoel
  • Inzicht in de complexiteit van een scheidingsproces waarbij (vroeg of laat) ook sprake is van een nieuwe partner.
  • Inzicht in de redenen waarom ouders die scheiden zolang blijven strijden en het belang van hun kind uit het oog verliezen. 
  • Inzicht en kennis m.b.t. transitiewoede waarbij onrechtgevoelens erkend worden maar afgezien kan worden van vergelding. 
Leeftijdscategorie: Niet aan leeftijd gebonden
Doelgroep: Professionals die werken met ouders en/of kinderen, waar sprake is van conflictueuze relatieproblemen en/of scheiding en naast gezamenlijk ouderschap na scheiding de komst van een nieuwe partner als toekomstige stiefouder een rol speelt.  
 
Scheiden is een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven van mensen. Zeker als er ook kinderen zijn. Angst, verdriet, woede en gevoelens van onrecht spelen bijna zonder uitzondering een rol. Deze gevoelens worden versterkt als er tijdens of kort na de scheiding sprake is van een nieuwe partner. Hoe help je ouders door dit proces heen? Hoe doe je recht aan alle belanghebbenden? En hoe buig je gevoelens van onrecht en woede om naar redelijkheid?
 
Behandeling van een conflictueuze scheidingscasus uit de praktijk: 
Het perspectief van de professional staat centraal: Wat neem je waar? Hoe duid je de verschillende emoties? Hoe begeleid je de ouders op structurele wijze?
  • Inzicht in emoties: Op welke wijze zijn emoties intelligente reacties op wat van waarde is voor mensen?  De emotie ‘woede’ wordt specifiek belicht. 
  • Inzicht in de vraag naar rechtvaardigheid: Zolang we als mens het gevoel hebben dat ons  geen recht wordt gedaan blijven we strijden. Wat is recht doen? Welke praktische vormen van recht doen zijn er en werken ze ook? Wat houdt transitiewoede in en op welke wijze werkt dit de-escalerend? 
  • D.m.v. een opstelling wordt het toekomstige nieuwe gezin opgesteld inclusief de kenmerken van het stiefgezin. Hierdoor is de professional tijdens het scheidingsproces beter in staat te anticiperen op toekomstige problemen en onzekerheden van de client en de kinderen. 
Er is tijdens deze sessie ruimte voor gesprek en vragen.