2. Pensioen bij (echt)scheiding

Ing. Arnoud P.H. Oostveen FFP CFP, Financieel en fiscaal-juridisch specialist bij (echt)scheidingen, Scheidingszaken – All About Money B.V.

Werkvorm: Kennisoverdracht
Doelgroep: Begeleiders in (echt)scheidingstrajecten
Leeftijdscategorie: Alle leeftijden
Leerdoel: Meer inzicht krijgen in de complexiteit van pensioen bij (echt)scheidingen, waardoor pensioen meer aandacht krijgt in scheidingstrajecten. 


In deze deelsessie zal Arnoud Oostveen u inzichten geven in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) in combinatie met de bepalingen uit de Pensioenwet (PW) die bij scheiden van belang zijn. Aan bod komen de verschillen tussen gehuwden/geregistreerd partners en samenwoners. De directeur groot aandeelhouder (DGA) en zijn pensioen eigen beheer vergt een andere benadering. Van belang zijn hierbij de Wet uitfasering pensioen eigen beheer en jurisprudentie over het zekerstellen van de pensioenaanspraak voor de partner van de DGA.
Naast de theorie gaat Arnoud Oostveen ook in op de praktijk. Hij gaat in op pensioenverevening voor partners met ongeveer gelijke leeftijden, het wezenpensioen voor kinderen na scheiding, partners met groot leeftijdsverschil en partners die op latere leeftijd gaan scheiden.


Ook zal Arnoud Oostveen in deze sessie VPS als maatwerkinstrument bespreken. Hij bespreekt de mogelijkheid tot ongelijk verevenen, de afkoop van pensioen tussen partners en conversie. Ook wordt aandacht geschonken aan pensioenverevening als netto vermogensoverdrachtsinstrument en het partnerpensioen zonder kapitaalverlies bij overlijden.


Deelnemers gaan naar huis met kennis van pensioen bij scheiding en ontvangen na afloop een handout van de presentatie en Arnoud Oostveen zijn boek “All About Money”.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.